Regulamin sklepu

 1. Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem:

  § 1 Postanowienia ogólne

  Sklep internetowy www.allurethelabel.com jest własnością Andre Grand Sp. z o.o. podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydział XI Gospadarczy KRS pod numerem 0000440008, z siedzibą 31-042 Kraków, ul. Rynek główny 12, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6762460186, Regon: 122711637

  § 2 Składanie zamówień

  1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują koszty przesyłki za wyjątkiem przesyłki za pobraniem.
  2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
  3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
  5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

  Towar

  1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

  § 3 Koszty i termin wysyłki

  1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
  3. Koszty przesyłki pokrywa sprzedawca za wyjątkiem paczki za pobraniem z której ceną nabywca może się zapoznać w zakładce „dostawa i płatność”.

  4. Oferowane w sklepie internetowym rzeczy mają charakter niekomercyjny i nie są to produkty masowe, w związku z tym czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni, chyba, że zostało ustalone inaczej mailowo lub telefonicznie.

  § 4 Płatności

  1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
  2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl lub przelewem na konto bankowe firmy.

  § 5 Procedura reklamacji, zwroty i wymiany.

  1.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta. Koszty transportu za towar reklamowany ponosi nabywca.

  Reklamowany produkt należy odesłać na adres: Andre Grand Sp. z o.o., Rynek główny 12, 31-042 Kraków

  2.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

  Towar zwracany nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania, posiadać oryginalne ometkowanie i opakowanie. Zwracany produkt należy odesłać na adres: Andre Grand Sp. z o.o., Rynek główny 12, 31-042 Kraków. Koszty przesyłki ponosi nabywca.

  3.Nabywca może wymienić zakupiony towar na inny. Warunkiem jest nienaganny stan wymienianej rzeczy, oryginalne metkowanie i opakowanie. Koszty przesyłki ponosi nabywca. Wymianę należy wcześniej uzgodnić mailowo: ebutik@allurethelabel.com.

  § 6 Zwrot pieniędzy

  Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

  § 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

  § 8 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
  3. Data opublikowania regulaminu 15.12.2014.

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem:

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.allurethelabel.com jest własnością Andre Grand Sp. z o.o. podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydział XI Gospadarczy KRS pod numerem 0000440008, z siedzibą 31-042 Kraków, ul. Rynek główny 12, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6762460186, Regon: 122711637

§ 2 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują koszty przesyłki za wyjątkiem przesyłki za pobraniem.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

Towar

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa sprzedawca za wyjątkiem paczki za pobraniem z której ceną nabywca może się zapoznać w zakładce „dostawa i płatność”.

4. Oferowane w sklepie internetowym rzeczy mają charakter niekomercyjny i nie są to produkty masowe, w związku z tym czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni, chyba, że zostało ustalone inaczej mailowo lub telefonicznie.

§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 5 Procedura reklamacji, zwroty i wymiany.

1.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) jak i paragon fiskalny zakupu (fakturę vat). Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta. Koszty transportu za towar reklamowany ponosi nabywca.

Reklamowany produkt należy odesłać na adres: Andre Grand Sp. z o.o., Rynek główny 12, 31-042 Kraków

2.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Towar zwracany nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania, posiadać oryginalne ometkowanie i opakowanie. Zwracany produkt należy odesłać na adres: Andre Grand Sp. z o.o., Rynek główny 12, 31-042 Kraków. Koszty przesyłki ponosi nabywca. Do zwracanego towaru należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem, przyczyną zwrotu, danymi bankowymi do zwrotu pieniędzy oraz paragon fiskalny (fakturę vat).

3.Nabywca może wymienić zakupiony towar na inny. Warunkiem jest nienaganny stan wymienianej rzeczy, oryginalne metkowanie i opakowanie. Koszty przesyłki ponosi nabywca. Wymianę należy wcześniej uzgodnić mailowo: shop@allurethelabel.com.

§ 6 Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Data opublikowania regulaminu 15.12.2014.